Smaller Default Larger

19 kwietnia 2018 r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie odbyły się X Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem Targów jest Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Spośród wielu wystawców swoją ofertę zaprezentowała, już po raz szósty, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających Targi, którzy mogli zapoznać się z wybranymi zbiorami Biblioteki, uzyskać informacje o działalności biblioteki i zasadach korzystania ze zbiorów, otrzymać wizytówki, ulotki, zakładki do książek. Targi Edukacji i Pracy były kolejną okazją do promocji biblioteki w środowisku oraz dotarcia do szerszego grona odbiorców.

W X Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy zaprezentowało się ponad 80 wystawców, w tym: szkoły policealne, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie i szkoły wyższe, jednostki szkoleniowe, pracodawcy i instytucje oraz urzędy. Odwiedzającymi Targi byli głównie uczniowie stojący przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej oraz osoby bezrobotne, które miały możliwość rozmowy z pośrednikiem pracy i zapoznania się z ofertami pracy.