Smaller Default Larger

13 kwietnia 2011 r. w sali multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się kolejne spotkanie zespołu nauczycieli bibliotekarzy prowadzone przez Bożenę Lewandowską z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Spotkanie „Internetowe Centra Edukacji Multimedialnej – przykłady z praktyki bibliotekarskiej”  było okazją do zaprezentowania pomysłów do wykorzystania w szkolnych centrach edukacji multimedialnej. Nauczycieli podzielili się również własnymi doświadczeniami z działalności ICIM w szkołach po blisko 10 latach istnienia od chwili ich powołania. Prezentacja towarzysząca spotkaniu jest dostępna w dziale materiałów towarzyszących spotkaniom dla bibliotekary szkolnych na platformie Moodle.