Smaller Default Larger

We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie (urodzone w okresie  lipca - 31 grudnia 2008 roku) oraz wszystkie sześciolatki (dzieci z rocznika 2009). Fakt ten był okazją do zorganizowania przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie w dniu 22 października 2014 r. spotkania dla nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Sześciolatki w szkołach".

Spotkanie prowadziła psycholog, p. Monika Biedrzycka-Gładka. Nauczyciele poznali akty prawne regulujące obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich, wyniki badań nad gotowością szkolną. Prowadząca spotkanie sporo miejsca poświęciła adaptacji sześciolatków szkole, strategiom adaptacyjnym, rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i społecznemu dzieci sześcioletnich oraz roli nauczyciela w wsparciu sześciolatków.