Smaller Default Larger

alt

16 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy  "Prawo biblioteczne na co dzień". Podczas spotkania przybliżone zostały ustawy i rozporządzania, regulujące pracę bibliotek (Ustawa o bibliotekach, Rozporządzenie w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych, Zarządzenie MKiS w sprawie zasad wypożyczenia miedzybibliotecznego, Ustawa o obowiazkowych egzemplarzach bibliotecznych). Przedstawione zostały również  „awansowe” akty prawne, dotyczące nauczycieli bibliotekarzy. Omówione zostały także ustawy o prawie autorskim oraz o ochronie danych osobowych mające zastosowanie w działalności bibliotek. 

Spotkanie poprowadziła Bożena Lewandowska z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.