Smaller Default Larger

16 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie dla nauczycieli nt. „Nowoczesne formy promocji biblioteki – Pinterest, Facebook, YouTube, blogi i in.”, które poprowadziła p. Anna Mieszkowska pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów. Uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami serwisu społecznościowego Pinterest, który służy do porządkowania zebranych materiałów wizualnych. Poznali także przykłady wykorzystania portali społecznościowych Facebook i YouTube do promocji bibliotek. Podczas spotkania omówione zostały także możliwości wykorzystania blogów w pracy nauczyciela bibliotekarza, z podaniem przykładów.