Smaller Default Larger

24 stycznia 2017 r. Małgorzata Komor, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów BP w Ciechanowie, poprowadziła warsztaty dla nauczycieli powiatu płońskiego. Zaprezentowala ciekawe formy upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i mlodzieży - teatrzyk Kamishibai oraz grafoskop.