Smaller Default Larger

24 października 2017 r., Anna Mieszkowska, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów BP w Ciechanowie, przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy z powiatu pułtuskiego. Spotkanie odbyło się w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli Filii Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. 

Na spotkaniu, licznie zgromadzeni nauczycieli bibliotekarze szkolni, poznali cele promocji, którymi są m.in.:

  • budowanie korzystnego wizerunku,
  • zarządzanie oczekiwaniami klientów,
  • nawiązanie współpracy,
  • pozyskiwanie funduszy.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, jakie cechy powinna posiadać dobrze przeprowadzona akcja promocyjna. Każde działania promocyjne powinny być przeprowadzone  w sposób planowy, systematyczny, świadomy, powinny wzbudzić uwagę i zainteresowanie odbiorcy. Korzyści z dobrze przeprowadzonej promocji to przede wszystkim:

  • nowy wizerunek biblioteki,
  • pozyskanie sponsorów i partnerów,
  • wzrost prestiżu biblioteki i zawodu bibliotekarza,
  • popularyzacja i wzrost czytelnictwa.

Prowadząca szkolenie omówiła termin Biblioteki 2.0, którego główną cechą jest wykorzystywanie narzędzi TIK, np. mediów społecznościowych czy stron internetowych w komunikacji biblioteki ze środowiskiem. W 2016 r. 90%  polskich internautów udzielało się w mediach internetowych, a co drugi użytkownik sieci jest twórcą lub komentującym i pisze treści, które wpływają na opinie innych. Uczestnicy spotkania poznali również narzędzia do zakładania blogów, którą są bardzo atrakcyjną formą promocji biblioteki szkolnej w cyfrowej rzeczywistości.