Smaller Default Larger

7 lutego 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie w ramach sieci współpracy i samokształcenia spotkali się nauczyciele-bibliotekarze powiatu ciechanowskiego. Tematem spotkania były "Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela-bibliotekarza".