Smaller Default Larger

 

W ramach „Sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów"  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ciechanowie w dniu 29 września 2021 r. zorganizowała spotkanie dla logopedów z placówek oświatowych objętych jej działaniem.  Spotkania w ramach tej sieci mają na celu stworzenie przestrzeni do rozwoju, wymiany doświadczeń zawodowych, twórczej dyskusji oraz wzajemnego wsparcia nie tylko dla doświadczonych już logopedów, ale również tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę logopedyczną.
W związku z obchodami 1 października  „V Dnia Osób z Afazją Rozwojową” tematem przewodnim spotkania była afazja. W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie prezentowała publikacje logopedyczne o tematyce dotyczącej afazji, które są dostępne w zasobach biblioteki.