Smaller Default Larger

26 października 2022 r. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zorganizowała spotkanie dla nauczycieli „Jak rozwijać myślenie krytyczne w szkole?”. „Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych” – to jeden z tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa. W trakcie szkolenia omówiono różne przydatne narzędzia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych z uczniami. Spotkanie poprowadziła p. Monika Biedrzycka-Gładka, nauczyciel-bibliotekarz Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego.

Po szkoleniu odbyło się spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego.