Dzień Zdrowia Psychicznego

Jak radzić sobie ze stresem

Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Świątową Ferderację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbaołść  o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszenia opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.

Zestawienie bibliograficzne.

Jak radzić sobie ze stresem

Bill Rogers, światowej sławy ekspert w dziedzinie stresu nauczycieli oraz zarządzania zachowaniem uczniów w klasie, opisuje codzienną, stresującą rzeczywistość zawodu nauczyciela.Autor spisał doświadczenia z pracy w trudnych szkołach w Australii i Wielkiej Brytanii.

W książce omówiono takie kwestie, jak trudne klasy i trudni uczniowie, kłopoty z utrzymaniem dyscypliny w klasie oraz naturalny stres, jaki w związku z tym odczuwa nauczyciel. Bill Rogers doskonale zna środowisko szkolne i zdaje sobie sprawę, jak ważna dla nauczyciela – jego możliwości radzenia sobie, jego dobrego samopoczucia i wiary w siebie – jest pomoc koleżeńska. Przedstawione w książce metody, umiejętności i podejścia sprawdziły się w wielu szkołach – dzięki nim można efektywny sposób poradzić sobie z czynnikami wywołującymi stres.

W tej książce znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • jak wzmacniać morale nauczycieli i budować poczucie własnej wartości,
  • jak nauczyciele mogą pomagać sobie nawzajem,
  • jak zarządzać zachowaniem uczniów w klasie,
  • jak kreować wspierające środowisko szkolne,
  • jak wprowadzać w klasie zasady dotyczące zachowania i utrzymywać dyscyplinę na lekcjach,
  • jak radzić sobie z ekstremalnymi zachowaniami uczniów.
 
Jak wytrzymać z ludźmi? Zmieniać się, aby być sobą
7 of 11