Nowości

Zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe

Książka pod redakcją Zofii Makowskiej zawiera propozycje 52 zabaw dla dzieci, które można przeprowadzać w przedszkolach. W niniejszej publikacji znajdziemy przykłady zabaw ruchowych, które znakomicie przyczyniają się do sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, a więc w okresie, kiedy to właśnie ruch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

Ćwiczenia zaproponowane przez autorkę można wykonywać zarówno w sali przedszkolnej, jak i na świeżym powietrzu. Co ważne – aktywności te są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych (w książce podzielono zabawy na te odpowiednie dla grup młodszych oraz zabawy dla starszych przedszkolaków).

Zabawy zawarte w książce oparte są na współczesnej wiedzy na temat rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym.

Współczesne modele i strategie resocjalizacji Festyny, zawody, spotkania z rodzicami
9 of 10