Nowości

Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego

Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Uwzględnia interdyscyplinarną analizę starzenia się, tj. starzenie się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, co wyróżnia podręcznik na tle innych, dostępnych na rynku. Charakteryzuje się holistycznym ujęciem problemu starzenia się społeczeństwa. 

Autorami publikacji są wybitni eksperci w swoich dziedzinach – autorytety naukowe zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. 

Książka adresowana jest do osób, które w swojej pracy mają styczność z osobami starszymi -  do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, specjalistów zdrowia publicznego, opiekunów osób starszych. Będzie również przydatna dla studentów kierunków medycznych, psychologicznych i społecznych, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych czy uczestników różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz warsztatów.

Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców
5 of 10