Nowości

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły

W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania idoskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więczdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystywaniawiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe wykorzystaniezasobów wiedzy pomaga formułować cele rozwojowe szkoły ikontrolować ich realizację na coraz bardziej konkurencyjnym rynkuoświatowym. W publikacji zaprezentowano szereg cennych wskazówek ikonkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły.Omówiono w niej także m.in. takie zagadnienia jak:

  • znaczenie wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania w zarządzaniu szkołą,
  • określenie potencjału absorpcyjnego placówki szkolnej,
  • działania ukierunkowane na doskonalenie wykorzystania potencjału wiedzy.
Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne
2 of 11