Nowości

Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty

Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty

 Autorzy dzielą się swoimi pomysłami i inspiracjami nawiązującymi do zasad uczącej się organizacji i wynikającymi z nich, pokazują, w jaki sposób wpłynęły one nas ich myślenie o szkole albo co konkretnie można w szkole w związku z tym zrobić, rekomendują również rozwiązania wyłaniające się z takiego myślenia o organizacjach oświatowych lub je poszerzające.

Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych
7 of 11