Nowości

Etniczność pamięć asymilacja

Etniczność pamięć asymilacja

Książka jest zbiorem tekstów znanych specjalistów, dotyczących różnych aspektów stosunków etnicznych. Ma charakter interdyscyplinarny – łączy perspektywy: socjologiczną, psychologiczną, prawną i kulturoznawcza. Książka tworzy spójną całość, umożliwiając zrozumienie problemu współistnienia grup etnicznych w Polsce i na świecie.

Szkoły autorskie w Polsce Widoczne uczenie się dla nauczycieli
9 of 10