Nowości

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

W książce zebrano teksty traktujące w sposób interdyscyplinarny o zjawisku przemocy, zaprezentowano wiele płaszczyzn: prawne, społeczne, psychologiczne, pedagogiczne i kulturowe tego problemu. Adresowana jest do stosunkowo szerokiego grona, czyli osób zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie, jak i praktycznie.

Emocjonalki Metoda Montessori w domu
4 of 9