Nowości

Szkoła logicznego myślenia 9-11 lat

Szkoła logicznego myślenia 9-11 lat

"Szkoła logicznego myślenia" Rogera Rougiera to książka zawierająca ponad sto zadań zarówno matematycznych, jak i logicznych, odpowiednich dla dzieci będących w wieku między dziewiątym a jedenastym rokiem życia.

"Szkoła..." to część serii pomocy edukacyjnych pt. "Łamigłówki mądrej główki", których zasadniczym celem jest uzupełnianie szkolnych programów nauczania matematyki. Seria ta powstała dzięki pracy autorów podręczników szkolnych. Każda pozycja z serii poświęcona jest zagadnieniom matematycznym, które porusza się w ściśle określonym wieku.

Zadania sprawdzające między innymi umiejętność logicznego myślenia uszeregowano w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Rozwiązując je, dziecko rozwija i doskonali cały wachlarz niezwykle przydatnych na co dzień umiejętności, wśród których można wymienić:

  • logiczne myślenie
  • dedukcyjne rozumowanie
  • skupienie swojej uwagi na zadaniu
  • umiejętność czytania ze zrozumieniem
  • wyciąganie wniosków
  • wychodzenie z własną inicjatywą
  • dostrzeganie podobieństw i różnic
  • budowanie hipotez wraz z ich weryfikacją
  • zdolność przewidywania

Co najistotniejsze, wszystkie wymienione wyżej umiejętności są nabywane przez dziecko podczas atrakcyjnej zabawy. Atrakcyjność zadań idzie w parze z przemyślaną szatą graficzną. Rozwiązania wszystkich zadań umieszczono na końcu książki.

Zdolne dziecko. Zabawy kreatywne
10 of 10