Nowości

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu

Robert J. Sternberg – klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla mądrości, jeden z najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych – wraz ze współautorkami przygotowali podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie tylko kształtowanie tradycyjnych umiejętności analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie ich na szczęśliwe osoby.

Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, zadania dydaktyczne z prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady lekcji z różnych etapów kształcenia.

Narkotyki dopalacze - nowe środki psychoaktywne Autyzm na co dzień Ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu
7 of 10