Nowości

Prawo autorskie w oświacie Praktyczne przykłady, zasady postępowania i wzory dokumentów

Prawo autorskie w oświacie Praktyczne przykłady, zasady postępowania i wzory dokumentów

W szkole również dochodzi do łamania praw autorskich, bowiem nauczyciel w swojej pracy wykorzystuje utwory, a wiele z nich jest utworami chronionymi. Wciąż aktualne pozostaje pytanie, kiedy nauczyciel może bezpłatnie korzystać z cudzej twórczości? Warto poznać zasady wykorzystywania materiałów autorskich w oświacie. Tym bardziej, że od 20 listopada 2015 r. obowiązują zmiany w tym obszarze. Publikacja pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian. Materiał, oprócz wyjaśnienia określonych zagadnień, koncentruje się na wielu praktycznych przykładach z życia szkoły.

INTEGRACJA SENSORYCZNA A ZABURZENIA UCZENIA SIĘ
1 of 10