Nowości

INTEGRACJA SENSORYCZNA A ZABURZENIA UCZENIA SIĘ

INTEGRACJA SENSORYCZNA A ZABURZENIA UCZENIA SIĘ

Uczenie się stanowi funkcję mózgu, a zaburzenia uczenia się odzwierciedlają nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego. W książce przedstawiono klasyczną teorię A. Jean Ayres, według której dezorganizacja integracji sensorycznej stanowi przyczynę trudności w nauce. Terapia tych zaburzeń kładąca nacisk na integrację sensoryczną to szczególna strategia – nie skupia się bowiem na nauce konkretnych umiejętności, takich jak dopasowywanie bodźców wzrokowych, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, rysowanie linii czy też opanowywanie podstaw programowych. Jej celem jest rozwijanie mózgu w taki sposób, by był on w stanie nauczyć się samodzielnego radzenia sobie z zadaniami.

Prawo autorskie w oświacie Praktyczne przykłady, zasady postępowania i wzory dokumentów Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć. Poradnik dla terapeuty i nauczyciela
2 of 10