Nowości

Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek

Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek

Sposób wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistosci w nowoczesnych uslugach informacyjnych stanowi zasadniczy przedmiot rozwazan w ksiazce. Glównym celem opracowania jest wskazanie zakresu i form potencjalnego wykorzystania rozszerzonej rzeczywistosci w dzialalnosci uslugowej bibliotek publicznych i akademickich. W niniejszym studium dokonano teoretycznej analizy pojec wirtualnosci i realnosci w kontekscie prowadzenia dzialalnosci uslugowej w srodowisku rozszerzonej rzeczywistosci, okreslono cechy informacji udostepnianej za pomoca technologii rozszerzonej rzeczywistosci, scharakteryzowano specyfike wspólczesnych uslug informacyjnych i opracowano ich typologie. Poza tym wyrózniono elementy skladajace sie na proces projektowania nowoczesnych uslug informacyjnych zgodnie z koncepcja ekonomii doswiadczen i service design, wytypowano dobre praktyki posilkowania sie rozszerzona rzeczywistoscia w dzialalnosci uslugowej instytucji ksiazki, a takze stworzono model wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistosci we wspólczesnych uslugach informacyjnych.

Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym Plastyka nie tylko dla plastyków
3 of 10