Nowości

Po nitce do kłębka

Po nitce do kłębka

W książce Po nitce do kłębka opracowano 30 przysłów i powiedzeń polskich.

Na początku uczeń, „poruszając się” po diagramie zgodnie ze strzałkami, „zbiera” litery i zapisuje je na liniach – w ten sposób dowiaduje się, jakie przysłowie lub powiedzenie będzie poznawał. Następnie wykonuje zadania dotyczące jego znaczenia, sytuacji, w których możemy go używać, i przykładowych zastosowań. Ćwiczenia umieszczone w tej książce mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i terapeutów podczas lekcji (np. języka polskiego), zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej lub przez rodziców jako forma rozrywki w domu.

Patologia społeczna Perspektywa geograficzna Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy
9 of 10