Nowości

Techniki plastyczne w pracy z dziećmi

Techniki plastyczne w pracy z dziećmi

Publikacja została stworzona, aby pomóc nauczycielom i rodzicom w sposób praktyczny oraz interesujący dla dzieci organizować zajęcia plastyczne w przedszkolu, szkole (w klasach I-III) i w domu.

Skierowana do osób zainteresowanych rozwijaniem potencjału artystycznego dzieci, stanowi nie tylko kompendium wiedzy teoretycznej, ale dotyka praktycznej sfery twórczej działalności dzieci, w której asysta pedagoga czy rodzica ma podstawowe znaczenie – zabezpiecza warunki i narzędzia do działania oraz pomaga w doborze materiałów stosownej jakości.

Ta książka to nie tylko przewodnik po technikach plastycznych, ale również gruntowne pedagogiczne opracowanie promujące możliwości twórczego działania dziecka. Publikacja jest niezwykle przydatna w sytuacji, w której dziecko, otrzymując ogromną ilość komunikatów wizualnych rozleniwiających wyobraźnię, może tracić motywację do tworzenia obrazu własnego świata.

Jej nieskomplikowany język oraz fotografie przedstawiające prace wykonane w większości przez dzieci – dla zilustrowania omawianych technik – sprawiają, że korzystanie z treści tu zawartych staje się proste i intuicyjne.

Publikacja Techniki plastyczne w pracy z dziećmi to prawdziwa biblia wychowania plastycznego, którą powinien posiadać każdy nauczyciel przedszkolny oraz wczesnoszkolny i aktywnie korzystać z zawartych w niej z propozycji.

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą T.4 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wspomaganie uczniów z autyzmem
2 of 10