Nowości

Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców

Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców

Dzięki tej książce ci, dla których prawidłowy rozwój dziecka jest priorytetem, będą mogli właściwie ten proces kształtować i wspierać. Autorka, opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu terapeutycznym, proponuje scenariusze zabaw z dziećmi, zogniskowane wokół zasadniczych obszarów rozwojowych. Omawia i prezentuje zabawy, które rozwijają i kształtują różnego rodzaju kompetencje u dzieci, stymulują sprawność fizyczną, rozwijają kompetencje społeczne, kreatywność i samoświadomość.

Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku Z nosem w ekranie, Szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka?
6 of 10