Nowości

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela.

Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania:

– jak skutecznie wzmacniać chęć do działania,

– jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami,

– jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie,

– jak zachować pasję do tego, co robimy,

– jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem.

Z nosem w ekranie, Szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka? Ogrodoterapia. Scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem
8 of 10