Nowości

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci

Książka "Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci" to historie rodzin, które inspirują do przemyśleń i podejmowania właściwych kroków. Zarówno na etapie odkrywania, jak i pielęgnowania zdolności dzieci.

Książka pomoże w odpowiedzi na pytania dotyczące motywowania i zachęcania do aktywności, które pozwolą na harmonijny rozwój osobowości i talentów. Błędna ukierunkowanie dziecka przytłacza prawdziwy potencjał dziecka.

Czym są zdolności? Skąd się biorą? Jak odkrywać zdolności u dzieci? Jak nie przeoczyć oznak ponadprzeciętnych możliwości? Jak mądrze dbać o rozwój dziecięcego potencjału? Jak robią to rodzice uzdolnionych dzieci? To wiedza niezbędna zarówno w przypadku nauczycieli i pedagogów, jak i rodziców wybitnych osobowości. Pozbawieni jej dorośli, często zupełnie nieświadomie, pozbawiają małych geniuszy skrzydeł. Pokolenie za pokoleniem. Dlatego "Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci" to pozycja, którą powinno przeczytać jak najwięcej osób.

Rolą rodziców jest odkrycie kiełkującego talentu. Mimo najlepszych chęci łatwo tu o pomyłkę, co prowadzi do niewłaściwych ocen i błędów wychowawczych. Dotyczy to zarówno rodziców, którzy nieświadomie przeoczyli przejaw wybitnych zdolności, jak i tych, którzy błędnie określili ich kierunek. Zdarza się na przykład, że rodzice pragną stymulować zainteresowaniami dzieci, tak by odzwierciedlały matczyne lub ojcowskie pasje czy niespełnione ambicje. W efekcie, z potencjalnych wirtuozów gry na skrzypcach wyrastają niespełnieni lekarze. A z potencjalnie wybitnych medyków ? ludzie pozbawieni pasji, skazani na codzienną rutynę w wykonywaniu wyuczonego z trudem zawodu.

Gromadząc materiał do swej książki, dr Małgorzata Stańczak, opierała się na perspektywie pedagogiki zdolności. Pedagogika zdolności zakłada, że człowiek posiada potencjał do ciągłego rozwijania się. Może doskonalić zdolności pod warunkiem, że zyska właściwe wsparcie od mistrzów, którym najpierw są rodzice, a potem nauczyciele. By w końcu, w najwłaściwszy sposób samemu kierować swoją edukacją, zdobywaniem doświadczeń, określaniu etapów i celu fascynującej podróży, jaką jest życie wybitnej jednostki.

Becoming. Moja historia Współczesne bezpieczeństwo człowieka
8 of 10