Nowości

Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji

Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji

Publikacja jest skierowana do nauczycieli, aby mogli zapoznać się z trudnościami dzieci z FASD oraz tym, jakie wsparcie jest dla nich odpowiednie. Książka pomoże zrozumieć sytuację edukacyjną dzieci z FASD w Polsce, a rodzicom i nauczycielom ułatwi planowanie pracy z dzieckiem. Autorzy publikacji to praktycy na co dzień pracujący z dziećmi z FASD oraz ich rodzicami. Każdy rozdział to próba podzielenia się przez nich doświadczeniami w pomaganiu dzieciom z tej grupy. Przedstawione zalecenia będą pomocne dla nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim dla dzieci z FASD.

Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców Czytelnictwo - nowa jakość
3 of 10