Nowości

Wychowanie dziecka w pedagogii Janusza Korczaka

Wychowanie dziecka w pedagogii Janusza Korczaka

Szczególnie wartościowe w niniejszej pracy jest wyjście w analizach poza dotychczasowe badania korczakowskiej wizji dziecka i wychowania, poszerzenie obszaru ich interpretacji o kategorie pedagogiki personalistycznej i chrześcijańskiej. Należy zatem przypuszczać, że powszechniejsza znajomość (wśród nauczycieli akademickich, badaczy, pedagogów, nauczycieli, studentów) tych na nowo niejako odczytanych, głębszych założeń oraz praktycznych rozwiązań w pedagogii Korczaka może stanowić szansę na twórcze rozwiązanie wielu problemów wynikających z istniejącego kryzysu pedagogiki. Z recenzji prof. dr. hab. Wandy Dróżki (UJK) Przedstawiona w książce pedagogia dziecka w myśli i działalności Janusza Korczaka stanowi nowatorski wkład w refleksję nad spuścizną Wielkiego Pedagoga i jej naukową systematyzację. Rekonstrukcja jego pedagogii i interpretacja jej znaczenia dla współczesnej pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki personalistycznej i teorii wychowania, jest oryginalnym i cennym wkładem Autorki do dorobku nauk pedagogicznych. Na podkreślenie zasługuje wnikliwa, uargumentowana analiza religijnego wymiaru wychowania dziecka w pedagogii Janusza Korczaka, stanowiącego przykład bezstronnego i twórczego respektowania przekonań wychowanka. Z recenzji ks. dr. hab. Adama Maja, prof.

Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne Arteterapia Przestrzeń i miejsce
5 of 10