Dzień pracownika socjalnego - 21 listopada

Asystentura w pomocy społecznej

Polskie święto obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989r. , w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga - Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznyc,  a w szczególności pracowników socjalnych.

Zestawienie bibliograficzne.

Asystentura w pomocy społecznej

Doświadczenie pokazuje, że najlepsze efekty pracy socjalnej można osiągnąć poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z klientem. Wyjście do osób potrzebujących i wejście w ich naturalne środowisko to fundament pracy socjalnej. Niestety biurokracja i formalizm – wszechobecne w pomocy społecznej, zabijają prawdziwą jakość pomocy. Szansą wyjścia z tego zaklętego kręgu jest asystentura jako metoda pracy.

Dzięki poradnikowi:

  • usprawnisz swoją pracę i zaoszczędzisz czas
  • przygotujesz swoją placówkę do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • zyskasz dostęp do przydatnych informacji i wskazówek, zarówno prawnych, jak i praktycznych
  • podniesiesz efektywność działania swojej placówki, a dzięki wdrożeniu strategii asystentury unowocześnisz ją
  • będziesz mógł wykorzystać liczne przykłady oraz wzory formularzy i kart pracy przydatnych w codziennych obowiązkach asystenta
15xcf Bezdomność. Modele pracy socjalnej
2 of 11