Dzień pracownika socjalnego - 21 listopada

Metodyka działania w pracy socjalnej

Polskie święto obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989r. , w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga - Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznyc,  a w szczególności pracowników socjalnych.

Zestawienie bibliograficzne.

Metodyka działania w pracy socjalnej

Praca zajmująca się codziennym działaniem pracowników służb socjalnych, w których odpowiednia metoda pracy ma kapitalne znaczenie. Autorka rozpoczyna od ogólnych koncepcji metodycznych, zapoznaje czytelnika z rozwojem metody służb pracy we Francji, przedstawia wpływ nauk humanistycznych na pracę socjalną (teorie socjologiczne, psychologiczne oraz ich wykorzystanie). Ukazuje praktyczne przejście od analizy sytuacji poprzez jej ocenę do konkretnego działania.

Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym
6 of 11