Dzień pracownika socjalnego - 21 listopada

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

Polskie święto obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989r. , w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga - Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznyc,  a w szczególności pracowników socjalnych.

Zestawienie bibliograficzne.

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska pracowników służb społecznych, ale także studentów pracy socjalnej, którzy dopiero zdobywają podstawy tak trudnej „sztuki” pracy z osobą uzależnioną. Publikacja stanowi kompendium wiedzy i być pomocną zarówno dla specjalistów, jak i innych osób, którzy zapragną zdobyć więcej informacji na temat tego ważnego problemu społecznego. 

W publikacji Autorzy omówili, jak pracować w pomocy społecznej z osobą uzależnioną i jej rodziną, a w szczególności: 
- wyjaśnili istotę uzależnienia,
- przedstawili wybrane problemy, na jakie może napotkać pracownik socjalny w pracy z uzależnioną osobą i jej rodziną, 
- opisali profilaktykę uzależnień - jako przykład usług socjalnych.

Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym Praca socjalna
8 of 11