Dzień pracownika socjalnego - 21 listopada

Praca socjalna i polityka społeczna

Polskie święto obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989r. , w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga - Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznyc,  a w szczególności pracowników socjalnych.

Zestawienie bibliograficzne.

Praca socjalna i polityka społeczna

Podjęta w publikacji problematyka wykluczenia społecznego od lat pozostaje w sferze dociekań teoretycznych i badań empirycznych podejmowanych przez pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej. Problematyka ekskluzji, marginalizacji, wykluczania i wykluczenia jest ciągle aktualnym obszarem badań wielu dyscyplin nauk społecznych, pracy socjalnej, pedagogiki społecznej, socjologii, polityki społecznej. Wymaga ona uaktualniania stawianych diagnoz i opracowywania coraz to nowych projektów działań w rozwiązywaniu kwestii społecznych we współpracy wyżej wymienionych specjalistów.

Psychologia dla pracowników socjalnych
11 of 11