Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Biblioterapia formą terapii pedagogicznej

14 listopada przypada  Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Jego obchody mają na celu propagowanie idei biblioterapii w całym kraju.

Zestawienie bibliograficzne

Biblioterapia formą terapii pedagogicznej

Praca poruszająca kilka ważnych zagadnień związanych z zastosowaniem biblioterapii w terapii pedagogicznej. Oprócz teorii na temat diagnozy i terapii pedagogicznej Czytelnik odnajdzie tu szczegółowe informacje o biblioterapii, jako formie psychicznego wsparcia. Zamieszczone w aneksach scenariusze zajęć biblioterapeutycznych mogą być ważną pomocą dydaktyczną dla początkujących nauczycieli i wychowawców. Bogata literatura przedmiotu ułatwi osobom zainteresowanym biblioterapią stworzenie odpowiedniego warsztatu biblioterapeutycznego.

Bez nazwy Biblioterapia i bajkoterapia
2 of 11