Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Teoretyczne podstawy biblioterapii

14 listopada przypada  Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Jego obchody mają na celu propagowanie idei biblioterapii w całym kraju.

Zestawienie bibliograficzne

Teoretyczne podstawy biblioterapii

Publikacja poświęcona zastosowaniu lektury książek jako środka leczniczego chorych.
W książce m.in. informacje o warsztacie biblioterapeuty, metody i techniki działania biblioterapeutycznego, wskazówki, jak dobierać odpowiednie dla pacjentów lektury.

Biblioterapia, czyli bajki - pomagajki dla małych i dużych Z motylem w tle: o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej
6 of 11