Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Z motylem w tle: o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej

14 listopada przypada  Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Jego obchody mają na celu propagowanie idei biblioterapii w całym kraju.

Zestawienie bibliograficzne

Z motylem w tle: o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej

Książka ta porusza mało do tej pory podejmowaną kwestię terapeutycznej funkcji baśni.
W części pierwszej znajdziemy teorię baśni, opis jej terapeutycznej funkcji oraz wskazanie na terapeutyczne walory głównych motywów baśniowych. Z kolei część druga to wskazówki praktyczne cenne szczególnie dla bibliotekarzy, biblioterapeutów, nauczycieli przedszkoli i szkół, wychowawców świetlic i wszystkich pracujących z baśnią.
Opracowanie to pozwala literaturoznawcy uzupełnić swoje wyobrażenie o symbolice baśni, natomiast nauczycielowi-praktykowi dostarczy pomysłów, ale i konkretnych tytułów do wykorzystania w pracy.

Teoretyczne podstawy biblioterapii Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
7 of 11