Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

14 listopada przypada  Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Jego obchody mają na celu propagowanie idei biblioterapii w całym kraju.

Zestawienie bibliograficzne

Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Opracowanie podejmuje próbę konsolidacji problemów edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w płaszczyźnie ich dobra, równouprawnienia do udziału w życiu społecznym, prawa do autonomicznego funkcjonowania oraz samorealizacji w dorosłości, postulowanych w imię humanizmu i zwykłego człowieczeństwa. Całość należy ocenić jako nowatorską i znaczącą dla pedagogiki specjalnej w Polsce wskazuje bowiem możliwości wspomagania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy zastosowaniu atrakcyjnych, wywołujących zainteresowanie, koncentrujących uwagę i stymulujących rozwój psychospołeczny metod terapeutycznych - konkretnie chodzi o biblioterapię.

Z motylem w tle: o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej Bajeczne mikstury czyli Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne
8 of 11