Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Bajeczne mikstury czyli Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne

14 listopada przypada  Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Jego obchody mają na celu propagowanie idei biblioterapii w całym kraju.

Zestawienie bibliograficzne

Bajeczne mikstury czyli Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne

Dzisiejszy świat nie jest dziecku przyjazny i bez przerwy stwarza sytuacje, które wywołują uczucie zagrożenia. Brak akceptacji rówieśników, niskie poczucie własnej wartości, nie­wielka ilość czasu poświęcanego pociechom przez rodziców, rozwody, rozstania związane z pracą opiekunów za granicą – to tylko niektóre ze zdarzeń, w których mały człowiek często nie potrafi się odnaleźć. "Bajeczne mikstury…" nie tylko wspomogą wychowanie, ale przede wszystkim będą lekarstwem dla dziecięcych dusz. Odpo­wiednio skonstruowana i przedstawiona małemu człowiekowi bajka może bowiem stanowić pomoc, a nawet terapię dla tej wrażliwej i bezbronnej istoty.

Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Bajka jak lekarstwo: zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej
9 of 11