Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Bajki terapeutyczne dla dzieci

14 listopada przypada  Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Jego obchody mają na celu propagowanie idei biblioterapii w całym kraju.

Zestawienie bibliograficzne

Bajki terapeutyczne dla dzieci

Maria Molicka zaprezentowała "Bajki terapeutyczne dla dzieci" jako szczególnie dobrą metodę zmniejszania bądź usuwania lęku i wzbogacania osobowości dziecka. W jej książce uważny dorosły czytelnik może dopatrzyć się pewnych niekonsekwencji wynikających z nie zapoznania się z literaturą, która wnikliwie traktuje o psychice dziecka oraz lekturami, które mają wpływ na jej rozwój. Molicka nie zna dobrze psychologii, o czym świadczy dość pobieżne ujęcie tematu, jakim są lęki dziecka.

Szereg niekonsekwencji zaczyna tworzyć autorka już w komponowaniu tytułu: zaadoptowała pojęcie "bajka", aby nazwać krótkie opowiadanie. Utwory Molickiej nie są bowiem bajkami z ich historyczno-literackiej tradycji, używa raczej języka potocznego w odniesieniu do nich.

W zamyśle Molickiej przeznaczeniem utworów było wyjaśnienie i zrozumienie reguł, jakie rządzą światem, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak poradzić sobie z zagrożeniem.

Bajka jak lekarstwo: zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej
11 of 11