Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Prawa dziecka: wybrane aspekty

Światowy Dzień ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. Włączające się do obchodów organozacje i intytuje przygotowują co roku tysiące różnero rodzaju  wydarzeń poświęconych najmłodzszym, służacych m.in. walce z pedofilią i wykorzystaniem  dzieci do pracy. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawa dziecka: wybrane aspekty

Prawa dziecka w prawie międzynarodowym Prawo dziecka do edukacji
5 of 11