Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Prawo dziecka do zdrowia

Światowy Dzień ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. Włączające się do obchodów organozacje i intytuje przygotowują co roku tysiące różnero rodzaju  wydarzeń poświęconych najmłodzszym, służacych m.in. walce z pedofilią i wykorzystaniem  dzieci do pracy. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawo dziecka do zdrowia

Książka stanowi pokłosie Konferencji `Prawo dziecka do zdrowia`, którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. 
Celem konferencji, a także książki jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, ich prawa do zdrowia, warunków i stopnia przestrzegania tego prawa. Zdrowie traktowane jest - zgodnie z definicją WHO - jako dobrostan fizyczny, psychiczny, moralny i społeczny. Według Janusza Korczaka zdrowie to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również radość z bycia kochaną i szanowaną istotą, to poczucie bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł moralnych, w świecie sprawiedliwości społecznej.
Konferencja zapoczątkowała, a książka kontynuuje dyskusję nad sytuacją dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, nad stopniem postrzegania i przestrzegania ich prawa do zdrowia. 
W dyskusji głos zabrali socjologowie, filozofowie, pedagodzy, psychologowie, lekarze, terapeuci. 
Podręcznik będzie cenną pomocą dydaktyczną na studiach pedagogicznych, szczególnie tam, gdzie realizowany jest przedmiot biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Prawo dziecka do edukacji Rzecznik praw dziecka w Polsce
7 of 11