Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Światowy Dzień ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. Włączające się do obchodów organozacje i intytuje przygotowują co roku tysiące różnero rodzaju  wydarzeń poświęconych najmłodzszym, służacych m.in. walce z pedofilią i wykorzystaniem  dzieci do pracy. 

Zestawienie bibliograficzne.

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Publikacja przekrojowo i kompleksowo ujmuje stan prawny – zarówno międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka, jak i porządek krajowy – służący ochronie praw dziecka. Książka pokazuje też drogę dostosowania polskiego systemu prawnego do wymogów Unii Europejskiej.

Celem pracy jest przedstawienie osobowości dziecka oraz możliwości udzielenia mu pomocy i ochrony prawnej, ponadto – wykazanie negatywnych skutków, jakie dla jego rozwoju mają rażące naruszenia prawa i inne zagrożenia, wraz ze sposobem zapobiegania im.

Inspiracją do napisania pracy było doświadczenie sytuacji, w której władze utrudniały uzdolnionym dzieciom rozwój zgodnie z ich talentem muzycznym, a także uniemożliwiały rodzicom korzystanie z prawa do ukierunkowania dzieci zgodnie z ich dobrem i predyspozycjami oraz interesem społecznym.

1 Prawa dzieci w edukacji
2 of 11