Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Rzecznik praw dziecka w Polsce

Światowy Dzień ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. Włączające się do obchodów organozacje i intytuje przygotowują co roku tysiące różnero rodzaju  wydarzeń poświęconych najmłodzszym, służacych m.in. walce z pedofilią i wykorzystaniem  dzieci do pracy. 

Zestawienie bibliograficzne.

Rzecznik praw dziecka w Polsce

Książka opisuje proces kształtowania się instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego oraz komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. 

Prawo dziecka do zdrowia Konwencja o prawach dziecka
8 of 11