Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Konwencja o prawach dziecka

Światowy Dzień ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. Włączające się do obchodów organozacje i intytuje przygotowują co roku tysiące różnero rodzaju  wydarzeń poświęconych najmłodzszym, służacych m.in. walce z pedofilią i wykorzystaniem  dzieci do pracy. 

Zestawienie bibliograficzne.

Konwencja o prawach dziecka

Publikacja jest skarbnicą interpretacji zawartych na kartach Konwencji o prawach dziecka. Eksperci zebrani pod przewodnictwem prof. Stanisława L. Stadniczeńki wyjaśniają, w jaki sposób prawa dziecka są składową systemu praw człowieka i obywatela, wskazują najważniejsze obszary praw dziecka, analizują, dlaczego niektóre nie są powszechnie respektowane. Wybór zagadnień oraz celne spostrzeżenia autorów komentarzy stawia tę publikację w szeregu najważniejszych z zakresu ochrony praw dziecka, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Rzecznik praw dziecka w Polsce Miedzynarodowa ochrona praw dziecka
9 of 11