Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Miedzynarodowa ochrona praw dziecka

Światowy Dzień ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. Włączające się do obchodów organozacje i intytuje przygotowują co roku tysiące różnero rodzaju  wydarzeń poświęconych najmłodzszym, służacych m.in. walce z pedofilią i wykorzystaniem  dzieci do pracy. 

Zestawienie bibliograficzne.

Miedzynarodowa ochrona praw dziecka

Jest to, wydany przy współpracy z Polskim Komitetem UNICEF, zbiór międzynarodowych uregulowań prawnych powstałych pod patronatem ONZ, a dotyczących ochrony praw najmłodszych. W zbiorku tym znajdują się: - Światowa deklaracja w sprawie dzieci przyjęta na Światowym Szczycie w Sprawach Dzieci 30 września 1990 r. w Nowym Jorku, - Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., - Plan działań w celu realizacji Światowej deklaracji w sprawach dzieci - Wykaz uczestników Światowego Szczytu w Sprawach Dzieci.

Konwencja o prawach dziecka Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie
10 of 11