Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

1

Światowy Dzień ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. Włączające się do obchodów organozacje i intytuje przygotowują co roku tysiące różnero rodzaju  wydarzeń poświęconych najmłodzszym, służacych m.in. walce z pedofilią i wykorzystaniem  dzieci do pracy. 

Zestawienie bibliograficzne.

1

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
1 of 11