Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawa i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej

Święto obchodzone jest corocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948r. Dzień jesp poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw innych i wkładają wielle wysiłku w działania zapewniające przedstrzegabie ich na co dzień. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawa i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej

12 Prawa kobiet we współczesnym świecie
2 of 10