Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawa kobiet we współczesnym świecie

Święto obchodzone jest corocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948r. Dzień jesp poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw innych i wkładają wielle wysiłku w działania zapewniające przedstrzegabie ich na co dzień. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawa kobiet we współczesnym świecie

Oddawana do rąk Czytelnika publikacja stanowi pierwszą w literaturze polskiej próbę kompleksowego przedstawienia prawnych problemów ochrony praw kobiet we współczesnym świecie. Tym samym wpisuje się w debatę nad dalece niedoskonałymi systemami ochrony praw kobiet w Polsce i na świecie. W książce dokonano porównania instytucji gwarantujących respektowanie praw kobiet w różnych państwach i w różnych kulturach współczesnego świata oraz wyprowadzenia stąd wniosków do tworzenia i stosowania prawa w Polsce. Niewątpliwym atutem publikacji jest uwzględnienie w niej nie tylko bardzo wielu tematów, lecz także odmiennych ocen i punktów widzenia.

Prawa i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej Prawo do prywatności
3 of 10