Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawa człowieka i ich ochrona

Święto obchodzone jest corocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948r. Dzień jesp poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw innych i wkładają wielle wysiłku w działania zapewniające przedstrzegabie ich na co dzień. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawa człowieka i ich ochrona

Problemy ochrony praw człowieka w Afryce Prawa człowieka i świat wartości
6 of 10