Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawa człowieka: zarys wykładu

Święto obchodzone jest corocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948r. Dzień jesp poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw innych i wkładają wielle wysiłku w działania zapewniające przedstrzegabie ich na co dzień. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawa człowieka: zarys wykładu

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa, ale może okazać się przydatna także dla słuchaczy innych kierunków: administracji, politologii, pedagogiki, psychologii i socjologii. 
 
Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.:
  • praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym,
  • praw człowieka w Unii Europejskiej,
  • międzynarodowej ochrony praw człowieka,
  • międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych.
 
Prawa człowieka: wybrane zagadnienia i problemy Prawa człowieka
9 of 10